kamen zed bez spary

Zelené střechy jsou střechy budov, na kterých jsou umístěny vrstvy vegetace. Tyto vrstvy mohou být složeny z různých druhů rostlin, jako jsou trávy, mechy, sukulentní rostliny a další, a jsou navrženy tak, aby chránily střechu budovy a zlepšovaly kvalitu ovzduší. Zelené střechy mají řadu výhod. Patří mezi ně snížení městského tepelného ostrova, zlepšení kvality ovzduší, snížení spotřeby energie a zlepšení izolačních vlastností střechy. Navíc mohou sloužit jako místo pro rekreační aktivity nebo jako zahrada pro pěstování rostlin. Zelené střechy jsou stále více populární v městských oblastech jako prostředek ke zlepšení kvality života a snížení dopadu staveb na životní prostředí.

 

 kamen zed bez sparykamen zed bez spary

 

Návrh a zatížení

Podle obvyklých normativů se v případě extenzivní zelené střechy počítá s celkovým zatížením od 70 do 200 kg/m2. To zahrnuje hmotnost vrstev extenzivní střechy, jako jsou substrát, vegetace, drenáž a hydroizolace, jakož i hmotnost sněhu a srážek. Je důležité zajistit, aby střecha byla odborně navržena a konstruována tak, aby vydržela zatížení.

 

Při návrhu střechy a její hydroizolace je vhodné

 • Zvážit skutečnost, že v extrémním případě může dojít k zahlcení střechy, jejích souvrství i odtoku přebytečnou vodou, která by mohla přetéct nechtěným způsobem. Pro tento účel lze cíleně navrhnout přepadová místa či chrliče, kterými voda řízeně vyteče v případě nutnosti.
 • Počítat s 0,5m pásem kameniva (kačírku) podél atiky - za atikou může vlivem silného větru vzniknout sání, které by ozeleněnou vrstvu poškodilo.
 • Navrhnout bezpečnostní úvazová místa pro pracovníky, kteří zelenou střechu instalují případně dále udržují.

 

 

Hydroizolace

Pro úspěšnou instalaci zelené střechy je nezbytná kvalitní hydroizolace, která se stává základem střechy. Jejím účelem je chránit konstrukci střechy před vodou a vlhkostí, které by mohly způsobit poškození střešní konstrukce a následně i zeleného povrchu. Existuje několik typů hydroizolací, které se mohou použít pro zelené střechy. Mezi nejčastěji používané materiály patří asfaltové pásy, EPDM fólie, PVC fólie a modifikovaný bitumen.

 • Asfaltové pásy jsou tradičním materiálem pro hydroizolaci a jsou poměrně levné a snadno se instalují, což z nich činí populární volbu. Ne však každý asfaltový pás je vhodný pro zelenou střechu.
 • EPDM fólie je velmi odolná proti vodě a chemikáliím a má velmi dlouhou životnost. Tento materiál je také snadno instalovatelný a lze ho použít na střechy s různými tvary a velikostmi. Je ideální pro zelené střechy.
 • PVC fólie je dalším materiálem, který se používá pro hydroizolaci extenzivních zelených střech. Je velmi odolná  a tento materiál je také velmi snadno instalovatelný a lze ho použít na střechy s různými tvary.
 • Modifikovaný bitumen je dalším tradičním materiálem pro hydroizolaci a vyrábí se pomocí modifikace asfaltu polymery. Tento materiál je velmi odolný a snadno instalovatelný. Modifikovaný bitumen se také snadno opravuje a je cenově dostupný.

V rozích a u atiky je vhodné izolaci přilepit k podkladu.

 

 

Existují dva základní typy zelených střech: extenzivní a intenzivní. Extenzivní zelené střechy jsou tenké vrstvy vegetace, které nevyžadují mnoho údržby a jsou vhodné pro střechy s nízkou nosností. Intenzivní zelené střechy jsou naopak tlustčí vrstvy vegetace, které vyžadují více údržby a jsou vhodné pro střechy s vysokou nosností.

 

 

Extenzivní zelené střechy se sklonem do 30%

Pro extenzivní zelené střechy uvažujeme s těmito vrstvami:

 • zelená vrstva - rostliny
 • substrát případně další součásti pro růst rostlin
 • separační vrstva
 • drenážní vrstva
 • ochranná textilie
 • hydroizolace

 

Ochranná vrstva

Vycházejme z předpokladu, že se jedná dobrý projekt stavby , který je navržena a postavena s kvalitní a funkční hydroizolací. Další důležitou součástí zelené střechy je ochranná vrstva, které slouží k ochraně hydroizolace před mechanickým poškozením, jako jsou například ostré kamínky nebo další ostré předměty. Ochranná vrstva může být zhotovena z různých netlejících materiálů, jako jsou geotextilie, speciální textilie nebo jiné druhy netkaných materiálů. Optimální síla textile je 500g/m2.

 

Drenážní vrstva

Drenážní vrstva je jednou z důležitých vrstev extenzivní zelené střechy. Jejím úkolem je zajistit, aby voda, která se dostane na střechu, byla efektivně odvedena pryč a nedocházelo k hromadění vody v substrátu. Drenážní vrstva také chrání hydroizolační vrstvu před poškozením při kontaktu s kořeny rostlin.

Velikost a konstrukce drenážní vrstvy závisí na konkrétních podmínkách a rozhodnutí architekta nebo projektanta. Je důležité zajistit, aby byla drenážní vrstva dostatečně efektivní, aby se minimalizovalo množství vody zůstávající na střeše, ale zároveň aby byla dostatečně tenká a lehká, aby nepřetěžovala konstrukci střechy.

Zpravidla se používí plastové desky s nopy vysokýmy přibližně 20mm a otvory na placaté straně. Nopy směřují dolů, tvoří kalíšky pro udžení zásoby vody. Přebytečná voda otéká otvory na vrchní straně, které by měly optimálně posazeny o něco níže, aby je nadřazená vrstva neucpala.

Vhodné nopové desky dodává například Acre.cz, dalším známým systémem je např. Optigreen.

 

Separační vrstva

Slouží zejména k zadržení rostlinného substrátu, aby nedošlo k jeho vymývání a ztrátě potřebných živin. Není určena k zamezení prorůstání kořínků do nižších vrstev. Vhodná je netlející vpichovaná folie o síle 120g/m2.

 

Rostlinný substrát

Substrát je další důležitou vrstvou extenzivní zelené střechy. Jedná se o speciální směs materiálů, která slouží jako základní médium pro růst rostlin. Substrát musí být lehký, zásadotvorný a dobře odvodňovat, aby mohl poskytnout rostlinám živiny, vlhkost a dostatek kyslíku.

 

Typický substrát pro extenzivní zelené střechy se skládá z několika složek, jako jsou:

 • Přírodní minerální složky, jako je písek, štěrk a jílovité minerály, které zajišťují dostatečnou odvodnění.
 • Organické složky, jako jsou rašelina, kompost a listová půda, které zlepšují schopnost substrátu udržovat vlhkost a poskytují rostlinám potřebné živiny.
 • Další složky, jako jsou vápník, mikroorganismy a speciální hnojiva, které pomáhají rostlinám růst a udržují rovnováhu v substrátu.

 

Hloubka substrátu na extenzivní zelené střeše závisí na konkrétních podmínkách a zvolených rostlinách. Obvykle se používá vrstva o hloubce 5-15 cm. Příliš mělký do 5cm substrát může vést k nedostatku vlhkosti a živin a je vhodný jen pro mechy a rozchodníky. Příliš hluboký substrát může zvýšit váhu střechy a ztížit údržbu.

 

Rostliny

Existuje mnoho různých druhů rostlin, které jsou vhodné pro extenzivní zelené střechy. Tyto rostliny se obvykle dělí na několik kategorií podle své náročnosti na substrát a údržbu.

 

 

Rostliny pro úsporné (extenzivní) střechy:

 • Rozchodník bílý (Sedum album) - je to nenáročná sukulentní rostlina s drobnými bílými květy, které se objevují na konci léta. Vyskytuje se v suchých a kamenitých oblastech. Je vhodný pro střechy s tenkou vrstvou substrátu.

 • Rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) - je to další sukulentní rostlina s nízkými, rozprostřenými stonky a žlutými květy. Je vhodný pro plochy s tenkou vrstvou substrátu a je dobře odolný vůči suchu.

 • Rozchodník skalní (Sedum reflexum) - je to rozprostřená rostlina s plazivými výhonky a žlutými květy na konci května až června. Vyskytuje se na suchých a skalnatých místech a je vhodný pro střechy s tenkou vrstvou substrátu.

 • Rozchodník květonosný (Sedum floriferum) - je to sukulentní rostlina s nízkými, zelenými listy a růžovými květy na konci léta. Vyskytuje se na suchých loukách a pastvinách a je vhodný pro střechy s tenkou vrstvou substrátu.

 • Rozchodník pochybný (Sedum spurium) - je to rozprostřená rostlina s plazivými výhonky a růžovými květy na konci léta. Vyskytuje se na suchých a kamenitých místech a je vhodný pro střechy s tenkou vrstvou substrátu.

 • Netřesk pavučinatý (Sempervivum arachnoideum) - je to sukulentní rostlina s růžicemi šedozelených listů pokrytých pavučinkovým chloupkem a růžovými květy na konci léta. Vyskytuje se na skalnatých a kamenitých místech a je vhodný pro střechy s tenkou vrstvou substrátu.

 • Netřesk horský (Sempervivum montanum) - je to sukulentní rostlina s růžicemi stříbřitých listů a růžovými květy na konci léta. Vyskytuje se na skalnatých a kamenitých místech a je vhodný

 

Tyto rostliny jsou nenáročné, tvoří souvislé trsy a jsou ideální pro úsporné střechy s tenkým substrátem.

 

Rostliny pro střešní louka (polointenzivní):

 • Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) - vytrvalá bylina s drobnými modrými květy, které vytvářejí řídkou latu. Roste na horských loukách a pastvinách.

 • Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) - vytrvalá bylina s květy různých odstínů růžové barvy a zubatými listy. Roste na suchých a slunných stanovištích.

 • Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) - vytrvalá bylina s růžovými až tmavě červenými květy a úzkými listy. Roste na travnatých a skalnatých stanovištích.

 • Pryšec chvojka (Euphorbia myrsinites) - vytrvalá bylina s drobnými žlutými květy a plazivými větvemi. Roste na slunných a suchých stanovištích.

 • Kostřava ovčí (Festuca ovina) - trsnatá tráva s modrozelenými listy a drobnými klásky s bílými květy. Roste na pastvinách a loukách.

 • Jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) - vytrvalá bylina s malými žlutými květy a chlupatými listy. Roste na suchých a slunných stanovištích.

 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) - vytrvalá bylina s žlutými květy a drobnými tečkami na listech. Roste na loukách, pastvinách a okrajích lesů.

 • Zvěšinec zední (Linaria cymbalaria) - plazivá bylina s malými fialovými květy a srdčitými listy. Roste na zdech, kameních a ve štěrbinách.

 • Len vytrvalý (Linum perenne) - vytrvalá bylina s modrými květy a úzkými listy. Roste na suchých loukách a pastvinách.

 • Ostřice chabá (Carex flacca) - trsnatá rostlina s tmavě zelenými listy a květenstvím v podobě lata. Roste na vlhkých loukách a pastvinách.

 • Hvozdíček lomikamenovitý (Petrorhagia saxifraga) - vytrvalá bylina s růžovými květy a tuhými chlupatými stonky. Roste na skalnatých stanovištích.

 • Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) - vytrvalá bylina s fialovými květy a úzkými listy. Roste na slunných a sušších stanovištích

 

Tyto rostliny jsou vhodné pro polointenzivní střechy s větší mocností substrátu a jsou méně náročné na údržbu než intenzivní rostliny.

 

Je důležité si uvědomit, že každá rostlina má své specifické nároky na podmínky růstu a je důležité je vybírat podle daných podmínek a požadovaného vzhledu střechy.

 

 

 

 


Elegantní kousky z masivního dřeva si prohlédněte zde

Kontakt

 

Ladislav Nevlida, DiS.

jednatel společnosti, konzultant, realizace

 

+420 603 498 844 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ladislav Nevlida, DiS. působí také jako nezávislý subjekt, IČ: 412 26 488

 

Mgr. Jitka Emlerová, DiS. 

zahradní architekt

 

+420 608 845 890 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Jitka Emlerová, DiS. je externě spolupracující subjekt PointaArt, IČ: 64561097

 

Číst dál: Kontakty a firemní údaje

 

 

Jsme členy oborových organizací: SZKT a SZÚZ včetně sekcí zelených střech, koupacích jezírek a biobazénů.

 

Vyrábíme elegantní designové produkty ENWOOD z masivního dřeva

Novinky

 

 

 

Jsme firma zabývající se realizací zahrad, zahradní architekturou, stavbou objektů ze dřeva a výrobou originálního zahradního nábytku.

 

Hledáme kolegy

tvoříme zahrady, provádáme údržby zahrad

 • Rozšiřujeme týmy pro zakládání a údržby zahrad
 • Přijmeme nové zahradníky a všestranné řemeslníky i z UK aj.
 • Praxe v zemědělství, lesnictví a stavebnictví cennou výhodou
 • Práce venku v zahradách 12 měsíců v roce převážně ve Středočeském kraji
 • Přátelský kolektiv, seberealizace na zajímavých tvůrčích projektech
 • Platové ohodnocení dle dosažených výkonů, odpovědnosti, samostatnosti, zkušenostech v oboru a s organizací lidí
 • Práce se zahradní technikou, motorovými pilami, křovinořezem, plotostřihem, zakladačem trávníku, štěpkovačem apod.
 • Řidičský průkaz skupiny BE výhodou
 • Časová flexibilita a samostatnost
 • Možnost zapojení se do spolupráce v rámci Vaší živnosti i se svou technikou a dopravními prostředky
 • Podporujeme Váš růst, osobní rozvoj a prohloubení zkušeností


Případné nabídky uvítáme na telefonu +420 603 498 844 nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Hledáme pronájem nemovitosti

 

V současnosti hledáme nové venkovní a vnitřní skladovací, výrobní prostory s výměrou 200-400 m2 v lokalitě Praha-západ, popřípadě Praha-východ, Praha.

Případné nabídky uvítáme na telefonu +420 603 498 844 nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme

 

 

^ nahoru