ArboGard s.r.o. CZE
ArboGard realizuje

Realizace

Zajistíme a pomůžeme klientovi s organizováním a průběhem realizace a uskutečňováním záměru. Postaráme se, aby vynaložené prostředky byly efektivně a správně použity na požadovaný záměr. Dohlédneme na kvalitu všech částí díla. Naplánujeme a dodržíme stanovené termíny.

Rodinné zahrady

Zahrady zakládáme dodavatelsky. Máme vlastní dlouholeté zkušenosti se zakládáním zahrad, terénními pracemi i budováním drobných staveb. Dnes celý proces vybudování zahrady kompletujeme, řídíme a dohlížíme nad kvalitou provedených prací v jednotlivostech i celku. Podle našeho návrhu sladíme provedení zemních prací, stavebních prací, vlasních zahradních prací i dodávku speciálních komponentů jako jsou závlahové systémy, koupací jezírka nebo osvětlení. Zejména dohlížíme na: přesné provedení hrubých i jemných terénních úprav, dodržení stavebních a montážních postupů, kvalitu výsadby rostlinného materiálu i nakládání s rostlinami v průběhu výsadby. Koordinací dílčích prací, výběrem dodavatelů a kontrolou kvality se snažíme minimalizovat Vaše finanční náklady při zachování vysoké kvality díla. Budou Vám předloženy transparentní rozpočty na jednotlivé fáze realizace.

Areály a veřejná zeleň

Zakládáme a pečujeme o zeleň v areálech firem, škol, nemocnic, hřbitovů, rekreačních zařízení apod. Zhodnotíme stav stávajících dřevin, navrhneme a provedeme vhodná pěstební opatření. Podle aktuálních potřeb a nároků navrhneme a realizujeme nové výsadbové plochy, úpravu trávníkových či pochozích ploch, či originální prvky mobiliáře nebo výsadbu nových stromů. Tvoříme tak v areálech moderní a estetické prostředí s maximálním využitím současného potenciálu a přihlédnutím k celkovému pojetí a funkci.

Zahradní architektura

Navrhujeme a realizujeme prvky zahradní architektury, mimo jiné

  • altány, zahradní stavby, pergoly
  • dlážděné cesty, mlatové stezky
  • originální prvky zahradní architektury
  • vodní plochy
  • oplocení, brány, stání pro auto
  • montáž gabionových systémů
  • schody, zídky
  • velké kameny, skalky
  • venkovní osvětlení
  • prvky dětského hřiště nebo cvičiště

Dřevo v zahradě - originální prvky zahradní architektury

Originální lavice z dubového dřeva se montují přímo v zahradě. Na vyhřátém dřevě je posezení velmi příjemné. Masivní dubové trámy mají dlouhou životnost i bez povrchové úpravy a zůstávají na svém místě celoročně. Tvoříme také originální herní a sportovní prvky pro děti, pergoly a altány, stoly, oplocení apod.

Umění v zahradě

Osobitou a originální zahradu tvoří kromě výsadeb a uspořádání také umění. Originální umělecký prvek může mít nějakou užitnou funkci a nebo být jen pro oko. Takové body dávají zahradě nebo jejímu zákoutí pointu. Mohou vnášet do zahrady symbolický význam, osobní poslání, náladu, určitou energii..., cokoli, co majitele napadne a těší.

Arboristika

Zajištujeme výsadbu listnatých i jehličnatých stromů. Výsadbu velkých vzrostlých stromů provádíme s pomocí jeřábové techniky, používáme podzemní kotvení. Zajišťujeme komplexní péči pro dlouhodobé zachování bezpečnosti, zdraví a krásy stromů. Máme více jak desetileté zkušenosti v oboru vč. předešlých realizací v oborech lesnictví a krajinářství. Zdravotní a bezpečnostní řez, statické vazby. Promyšleným způsobem s cílem dobrého budoucího vývoje porostu nebo stromové skupiny provádíme prořezávky a probírky. Máme dlouholeté zkušenosti s postupným odstraňováním rizikových stromů stromolezeckým způsobem v zastavěných nebo jinak omezených podmínkách.