ArboGard s.r.o. CZE
Vznik zahrady v kostce

Projekty

Naším cílem je pomoci Vám ujasnit si představy využití zahrady či jiného prostoru. Pak Vám předložíme návrhy uspořádání ploch a prvků. Ve spolupráci s Vámi tvoříme výsledný projekt.

Konzultace

Počátkem spolupráce na projektu zahrady je návštěva pozemku. Vyslechneme pozorně Vaše představy o plánované zahradě, o Vašem životním stylu a funkcích, které má zahrada plnit. Zhodnotíme potenciál místa, například dřeviny, výhledy, dobrá místa atd. Zaznamenáme vyfotíme a naměříme, co je třeba.

Studie

Prvním naším výstupem jsou studie uspořádání zahrady. Výsledkem je celistvý, jasný a elegantní tvar zahrady odrážející architekturu domu i charakter okolního prostředí. Do prostoru citlivě zakomponujeme Vámi požadované prvky, smysluplně rozčleníme plochy. Zohleňujeme Vaše nároky na údržbu a péči o zahradu. Předkládáme zpravidla dvě varianty. Půdorysné výkresy doplníme perspektivními pohledy nebo vizualizacemi důležitých pohledů. Často přikládáme inspirativní fotky. Studie Vám presentujeme osobně, podrobně spolu s Vámi vybíráme vhodnou variantu, řešíme změny. Tuto část projektu si u nás můžete objednat samostatně. Nově prezentujeme projekty a studie také formou videoprohlídky

Projekt

Projekt obsahuje plány potřebné pro realizaci výsledné varianty. Ta je ztvárněna v zahradně architektonickém řešení. Další hlavní částí projektu je osazovací plán, tedy uspořádání a seznam navržených rostlin a dřevin. Přikládáme také fotopřílohu pro rychlou a dobrou představu použitých druhů. Dále například obsahuje výkresy technických prvků či zahradní architektury, technickou zprávu, výkres automatické závlahy nebo osvětlení a plán péče, ve kterém stručně popíšeme potřebné práce v průběhu roku i v průběhu zrání celé zahrady. Spolu s Vámi dořešíme úpravy, změny a detaily. Připravíme propočet realizace.

Realizace

Zahrady zakládáme dodavatelsky. Máme vlastní dlouholeté zkušenosti se zakládáním zahrad, terénními pracemi i budováním drobných staveb. Dnes celý proces vybudování zahrady kompletujeme, řídíme a dohlížíme nad kvalitou provedených prací v jednotlivostech i celku. Podle našeho návrhu sladíme provedení zemních prací, stavebních prací, vlasních zahradních prací i dodávku speciálních komponentů jako jsou závlahové systémy, koupací jezírka nebo osvětlení. Zejména dohlížíme na: přesné provedení hrubých i jemných terénních úprav, dodržení stavebních a montážních postupů, kvalitu výsadby rostlinného materiálu i nakládání s rostlinami v průběhu výsadby. Koordinací dílčích prací, výběrem dodavatelů a kontrolou kvality se snažíme minimalizovat Vaše finanční náklady při zachování vysoké kvality díla. Budou Vám předloženy transparentní rozpočty na jednotlivé fáze realizace.